رشته های تحصیلی

زمين شناسی کارشناسی

وضیحات :

زمین شناسی علمی است که با مفهوم عام خود شناخت کلیه پدیده های زمین را در بر می گیرد و در آن منشا زمین، تاریخ، ساختمان زمین، مواد متشکله آن، منابع طبیعی موجود در آن و تغییر و تحولاتی که در طول زمان در آن پدید آمده است مورد بررسی قرار می گیرد. زمین شناسی با وسعت ابعاد، رشته های متعددی را شامل می شود که هر یک در جهتی خاص به کاوش می پردازند و تخصص های مختلف این رشته را ایجاد می نمایند تا با تربیت پژوهشگران و متخصصین متعهد مورد نیاز مملکت در این زمینه ها، موجبات رشد علمی و استقلال اقتصادی و حاکمیت بر منابع طبیعی خود را به دست آوریم.

سال ایجاد : ۱۳۶۴

فایل سیلابس : zaminn.pdf

زمین شناسی گرایش آبشناسی کارشناسی ارشد

توضیحات : هیدروژئولوژی دانشی است که از آب های زیرزمینی بحث می کند و به عنوان شعبه ای از زمین شناسی ، منشأ ، ترکیب ، خواص ، کیفیت ، گسترش و حرکت آب را در داخل قشرهای زمین مورد مطالعه قرار می دهد. به عبارتی «هیدرولوژی علم مطالعه آب کره زمین است و در مورد پیدایش ، چرخش و توزیع آب در طبیعت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب ، واکنش‌های آب در محیط و ارتباط آن با موجودات زنده بحث می‌کند بنابراین ملاحظه می‌شود که هیدرولوژی در برگیرنده تمامی داستان آب است.

سال ایجاد : ۱۳۷۸

فایل سیلابس : abshenasi.pdf

زمین شناسی گرایش تکتونيک کارشناسی ارشد

توضیحات :

رشته زمین شناسی-تکتونیک به بررسی تغییر شکل های موجود در پوسته جامد زمین از مقیاس میکروسکپی تا رشته جبال می پردازد. مناطق تحقیقاتی این گروه تمامی بخشهای فلات ایران بویژه زاگرس، البرز و شرق ایران مرکزی می باشد.

سال ایجاد : ۱۳۸۴

فایل سیلابس : tektonic.pdf

زمين شناسی گرایش اقتصادی کارشناسی ارشد

توضیحات :

زمین شناسی اقتصادی شاخه‌ای از علم زمین شناسی است که پیرامون شرایط تشکیل مواد معدنی ، مورفولوژی و ریخت شناسی آنها ، بافت و ساخت آنها ، عوامل کنترل کننده پراکندگی مواد معدنی ، توجیه فنی و اقتصادی آنها و بلاخره تقسیم بندی ژنتیکی مواد معدنی بحث می‌کند. در رسیدن به اهداف فوق ، روشهای مختلف تجزیه مواد معدنی ، روشهای ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و فرآوری مواد انجام می‌گیرد. همچنین در انجام پروژه‌های مختلف اکتشافی باید به مسائل زیست محیطی نیز دقت لازم را مبذول داشت.

سال ایجاد : ۱۳۸۴

فایل سیلابس : eghtesadi.pdf

زمين شناسي گرایش ژئوشیمی كارشناسي ارشد

توضیحات :

هدف زمین شیمی ‌امروزی ، بررسی قوانین اشتراک عنصرها و کانه‌هایی است که در بخشهای گوناگون پوسته در معرض فشارها و دماهای بینهایت متغییر زمین قرار دارند. برخی عنصرهای شیمیایی (اسکاندیم ، هافنیم) نمی‌توانند متراکم شوند و همچنان پراکنده‌اند، بطوری که در سنگها بیش از یکصد میلیونیم درصد آن یافت نمی‌شوند. این گونه عنصرها ، که می‌توان آنها را عنصرهای بی‌نهایت پراکنده توصیف کرد، تاکنون استخراج نشده‌اند، تا ارزش عملی‌شان ظاهر گردد. در حال حاضر به نظر می‌رسد در یک متر مکعب گونه‌ای کانی ، با بکار بردن روشهای تجزیه‌ای بی‌اندازه دقیق همگی عنصرهای رده‌بندی دوره‌ای را بتوان پیدا کرد. نباید فراموش کرد که روشهای تازه در سرنوشت دانش نقش بسیار موثرتری از فرضیه‌های تازه دارند. عنصرهای دیگر (سرب و آهن) ، برخلاف عنصرهای بینهایت پراکنده ، در جابجایی‌های دائمی‌ خود ، وقفه‌های متناوب دارند و در این دوره‌ها در ترکیبهایی که از خود می‌سازند، بدون اشکال متراکم می‌گردند و مدتها در آن محفوظ می‌مانند. اینک بدون توجه به تغییرات بهم پیچیده پوسته زمین در طی سرگذشت آن ، عنصرهای مزبور به صورت تراکمهایی باقیمانده‌اند و توده‌های مهمی ‌را گرد آورده‌اند که برای استخراج صنعتی آماده‌اند

سال ایجاد : ۱۳۸۶

فایل سیلابس : jeoshimi.pdf

زمين شناسي گرایش ژئوشیمی كارشناسي ارشد

 

توضیحات :

هدف زمین شیمی ‌امروزی ، بررسی قوانین اشتراک عنصرها و کانه‌هایی است که در بخشهای گوناگون پوسته در معرض فشارها و دماهای بینهایت متغییر زمین قرار دارند. برخی عنصرهای شیمیایی (اسکاندیم ، هافنیم) نمی‌توانند متراکم شوند و همچنان پراکنده‌اند، بطوری که در سنگها بیش از یکصد میلیونیم درصد آن یافت نمی‌شوند. این گونه عنصرها ، که می‌توان آنها را عنصرهای بی‌نهایت پراکنده توصیف کرد، تاکنون استخراج نشده‌اند، تا ارزش عملی‌شان ظاهر گردد. در حال حاضر به نظر می‌رسد در یک متر مکعب گونه‌ای کانی ، با بکار بردن روشهای تجزیه‌ای بی‌اندازه دقیق همگی عنصرهای رده‌بندی دوره‌ای را بتوان پیدا کرد. نباید فراموش کرد که روشهای تازه در سرنوشت دانش نقش بسیار موثرتری از فرضیه‌های تازه دارند. عنصرهای دیگر (سرب و آهن) ، برخلاف عنصرهای بینهایت پراکنده ، در جابجایی‌های دائمی‌ خود ، وقفه‌های متناوب دارند و در این دوره‌ها در ترکیبهایی که از خود می‌سازند، بدون اشکال متراکم می‌گردند و مدتها در آن محفوظ می‌مانند. اینک بدون توجه به تغییرات بهم پیچیده پوسته زمین در طی سرگذشت آن ، عنصرهای مزبور به صورت تراکمهایی باقیمانده‌اند و توده‌های مهمی ‌را گرد آورده‌اند که برای استخراج صنعتی آماده‌اند

سال ایجاد : ۱۳۸۶

فایل سیلابس : jeoshimi.pdf

زمین شناسی گرایش پترولوژی كارشناسي ارشد

توضیحات :

پترولوژی یکی از رشته های پایه و مهم در زمین شناسی بوده که در آن تحولات سنگها از نظر فیزیکی و شیمیایی مورد مطالعه قرار می گیرند. دانش پترولوژی در تمامی گرایش های زمین شناسی نیز دارای نقش بسیار مهمی به عنوان مکمل می باشد. مهارت های دانش آموختگان این رشته الف) توانایی انجام تحقیقات گسترده زمین شناسی سطحی، مطالعات صحرایی و نمونه برداری ب) توانایی انجام مطالعات جامع پتروگرافی در زمینه شناخت سنگها و تحولات مرتبط با آنها ج) توانایی انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه های پترولوژی

سال ایجاد : ۱۳۹۰

فایل سیلابس : petrology.pdf

زمین شناسی گرایش ژئو شیمی دكتري

سال ایجاد : ۱۳۸۷

فایل سیلابس : doc.pdf