امکانات دانشکده


Enter Title

مركز كامپيوتر

اين دانشكده مجهز به يك مركز كامپيوتر مي باشد كه دانشجويان دوره هاي كارشناسي و تحصيلات تكميلي مي توانند جهت كار روي پروژه هاي تحقيقاتي و پايان نامه هايشان از تجهيزات و نرم افزار هاي مورد نيازشان بهره مند گردند.

واحد سمعي و بصري

سالن مجهز به ويدئوپروژكتور و نمايش اسلايد جهت برگزاري كلاسها ، كنفرانس ها و ارائه پايان نامه هاي تخصصي

بوستان مطالعه