معرفی


مهندسي مكانيك در سال ۱۳۵۶ به عنوان سومين رشته تحصيلي دانشگاه در دانشكده مهندسي بعد از دورشته مهندسي برق و عمران تاسيس گرديد. اولين گروه دانشجويان اين رشته در مهرماه ۱۳۵۶ وارد دانشگاه شدند. همچنين فعاليتهاي آموزشي گروه با پذيرش اولين گروه دانشجويان در گرايش طراحي جامدات در نيمسال اول تحصيلي سال ۷۱-۷۲ گسترش يافت. دوره كارشناسي ارشد تبديل انرژي در گروه مهندسي مكانيك در سال۱۳۷۴ دانشجو گرفته و رسما فعالیت خود را در مقطع تحصیلات تکمیلی آغاز نمود. با روند رو به رشد گروه، درسال ۱۳۸۲ دوره دکتري تبديل انرژي بطور مشترک با دانشگاه شهيد باهنر کرمان آغاز به کار نموده و در حال حاضر دوره ی دکتری به صورت مستقل برگزار می‌گردد. با توسعه گروه، مقطع کارشناسی ارشد رشته مکاترونیک در مهرماه ۱۳۸۸ شروع به کار کرده و اولین دوره دانشجو در این رشته به تعداد ۸ نفر پذیرش شدند. همچنین گروه مهندسی مکانیک مجوز پذیرش دانشجو در گرایش طراحی کاربردی را از بهمن ۹۴ دریافت نموده است. با نگاهی گذرا به روند توسعه گروه مشخص گردیده که این گروه با ایجاد گرایش های جدید و جذب اساتید رشد مطلوبی داشته است و در حال ارتقای جایگاه خود به عنوان دانشکده مهندسی مکانیک می‌باشد. هم اکنون تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی در دو گرایش حرارت وسیالات و جامدات ۲۰۰ نفر، مقطع کارشناسی ارشد در سه گرایش تبدیل انرژی ،مکاترونیک و طراحی کاربردی۹۰ نفر و مقطع دکتری ۲۸ نفر می باشند. طول متوسط دوره کارشناسي در تمامي گرايشها ۴ سال و نظام آن به صورت نيمسال واحدي مي باشد. کليه دروس اين دوره در ۸ نيمسال برنامه ريزي مي‌شوند. تعداد واحد اجباری این دوره ۱۴۵ واحد درسي، به انضمام ۲۷۲ ساعت کارآموزي ۱ و ۲ جهت کامل کردن دوره می باشد.


گرایش ها و مقاطع موجود در گروه مهندسی مکانیک

ردیف رشته مقطع تعداد کل واحدها
1 مهندسی مکانیک در طراحی جامدات کارشناسی ۱۴۵
۲ مهندسی مکانیک حرارت و سیالات کارشناسی ۱۴۵
۳ مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد ۳۲
۴ مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری ۳۶
۵ مهندسی مکانیک - مکاترونیک کارشناسی ارشد ۳۲
۶ مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد ۳۲