زبان و ادبيات انگليسی

اين گروه در سال ۱۳۵۳ تاسيس و آغاز بكار نموده و در حال حاضر اين گروه داراي ۱۱۵ نفر دانشجوي كارشناسي گرايش مترجمي، ۳۷ نفر دانشجوي كارشناسي گرايش زبان و ادبيات انگليسي، ۲۱ نفر دانشجوي كارشناسي گرایش آموزش زبان انگلیسی،۵۹نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته زبان شناسي همگاني و۵۹ نفر دانشجوي كارشناسي ارشد در رشته آموزش زبان انگليسي مي باشد. همچنين در نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۱-۹۰ با مقطع دكترا در رشته زبان شناسي همگاني موافقت بعمل آمده و در حال حاضر ۲۳ دانشجو در اين مقطع مشغول به تحصيل هستند.

اين گروه داراي ۱۰ نفر عضو هيات علمي( ۲ نفر دانشيار، ۸ نفر استاديار ) و دو نفر كارشناس مي باشد. لازم به ذکر است نخستین همایش بین المللی زبانها وگویشهای ایران در آبان سال ۸۷ ودوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان وادبیات انگلیسی ایران در اسفند سال ۹۳ توسط این گروه برگزار شده است.

در حال حاضر اين گروه داراي ۲ آزمايشگاه براي دروس تخصصي دانشجويان و نيز يك اتاق براي استفاده دانشجويان دكترا مي باشد.

توجه به اجراي دوره هاي تحصيلات تكميلي از اهداف آتي و عمده اين گروه مي باشد. علاوه بر فعاليت هاي آموزشي تعريف شده، در حال حاضر اين گروه مشغول سرويس دهي به كليه دانشجويان دروس عمومي مي باشد.