زبان و ادبیات عربی

در سال ۱۳۸۴ تاسیس و در اولین دوره در نوبت شبانه و در مقطع کارشناسی اقدام به پذیرش دانشجو نموده که هم اکنون دارای ۱۲۰ نفر دانشجو در این مقطع می باشد .

این گروه در حال حاضر دارای ۵ عضو هیئت علمی مرتبط با این رشته است که به تفکیک مرتبه علمی ۳ استادیار و یک مربی مامور به تحصیل و یک مربی مشغول به همکاری با این گروه هستند. همچنین در سال ۱۳۸۷ با مقطع کارشناسی ارشد این رشته موافقت بعمل آمده است و در حال حاضر۴۳دانشجو مشغول به تحصیل در این مقطع هستند.