گروه زبان و ادبيات فارسي

گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي در سال ۱۳۵۳همزمان با تأسيس دانشسراي عالي زاهدان ايجاد شد. در سال ۱۳۵۷ دوره شبانه اين رشته نيز داير گرديد. در حال حاضر۱۲۵ دانشجو در مقطع كارشناسي(به صورت روزانه)مشغول به تحصيل هستند. از نيمسال اول سال تحصيلي ۸۲-۸۱ در مقطع كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دوره روزانه و شبانه دانشجو پذيرفته است كه هم اكنون ۱۱۸دانشجو در اين مقطع مشغول به تحصيل هستند.

اين گروه در حال حاضر داراي۱۰ نفر عضو هيأت علمي و يك نفر كارشناس مي باشد. از اسفند۱۳۸۷ نيز شوراي گسترش آموزش عالي با پذيرش دانشجوي دوره دكتري اين رشته موافقت شد و هم اكنون ۴۳ دانشجو مشغول به تحصيل در اين مقطع هستند.

اين گروه در حال حاضر بر اساس تفاهم نامه مصوب ميان دانشگاه سيستان و بلوچستان و دانشگاه آپسالا سوئد با اين دانشگاه همكاري فعال دارد. اين گروه با گشايش گرايش هاي ادبيات كودك و نوجوان، ادبيات پايداري و ادبيات تطبيقي(علاوه بر ادبيات محض) در دوره كارشناسي ارشد و گشايش هاي ادبيات حماسي، ادبيات عرفاني و ادبيات غنايي (علاوه بر ادبيات محض) در دوره دكتري موافقت كرده است.