تاريخ

همزمان با تأسیس دانشسرای عالی زاهدان در سال ۱۳۵۵ گروه تاریخ نیز تاسیس گردید. این گروه آموزشی تا سال ۱۳۷۶ به تربیت دبیران تاریخ می پرداخت از سال ۱۳۷۶ لیسانس تاریخ غیر دبیری در دو دوره نوبت اول و نوبت دوم تربیت می کرد  و اینک در مقطع کارشناسی فقط در نوبت اول دانشجو می پذیرد . همچنین گروه تاریخ از سال ۱۳۸۰ تاکنون در ۴ گرایش (ایران اسلامی -تاریخ اسلام-تاریخ باستان وتاریخ جهان)دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت می نماید و در دوره کارشناسی ارشد در رشته ی فرهنگ و زبان های باستانی به پذیرش دانشجو اقدام نموده و در صدد است که دوره دکتری تاریخ عمومی جهان را راه اندازی نماید  این گروه در حال حاضر دارای ۱۲ عضو هیأت علمی است