معرفی

گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال ۱۳۷۳ مبادرت به پذیرش دانشجو درمقطع کاردانی باستان شناسی نمود . این گروه در سال ۱۳۷۶ موفق به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی گردید و متعاقبا مقطع کاردانی در دانشکده هنر حذف گردید . دانشجویان مقطع کارشناسی در طی چهار سال تحصیلی،بیش از ۱۳۰واحد درسی را گذارنده وبا آثار باستانی و فرهنگی به جای مانده از دوران های پیش از تاریخ ، تاریخی اسلامی ایران وسایر ملل آشنا می شوند. همچنین دانشجویان این مقطع باید یک فصل را نیز که معمولاَ یکی از دو ترم آخر آن ها می باشد وشامل ۲۰واحد درسی می گردد؛ درمحل حفاری که از طرف دانشگاه و با هماهنگی واخذ مجوزهای لازم از طرف سازمان میراث فرهنگی وپژوهشکده باستان شناسی کشور ، در نظر گرفته شده حضور یابند و مهارت هایی در زمینه فعالیت های عملی که مشتمل بر کاوش وحفاری ، بررسی آثار باستانی و طراحی فنی است ، بیاموزند.

گروه باستان شناسی برای اولین بار در سال ۱۳۸۴ اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد به صورت روزانه وشبانه نمود و در حال حاضر به صورت باستان شناسی عمومی ارائه می گردد و در نظر است در آینده گرایش های باستان شناسی پیش از تاریخ ، تاریخی و اسلامی در این گنجانده شود، همچنین گروه از سال ۹۱ اقدام به گرفتن دانشجو در مقطع دکتری به صورت عمومی نموده است.و هم اکنون ۷ دانشجومشغول تحصیل در این مقطع می باشند هم اکنون تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی شامل۷۳ نفر و همچنین در مقطع ارشد۵۱ نفر ودر مقطع دکتری تعداد ۷ نفر می باشد. گروه باستان شناسی در بررسی ها و حفاری های منطقه سیستان ، و همچنین بلوچستان همکاری های صمیمانه ای در سالهای اخیر با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور داشته است. در حال حاضر گروه دارای ۸ عضو هیات علمی بوده با توجه به گستردگی فعالیتهای باستان شناسی، گروه دارای یک کارشناس آموزشی و فنی می باشد. از امکانات این گروه در حال حاضر می توان به واحد سمعی و بصری آن و همچنین کتابخانه تخصصی اشاره نمود که توانسته تا حدودی نیاز دانشجویان را برطرف سازد همچنین گروه با پژوهشکده علوم باستان شناسی وهمچنین مجله (iranian journal of archaeological studies)در تماس و همکاری نزدیک می باشد.دانشجویان این گروه جهت گذراندن مقطع کارشناسی می بایست تعداد ۱۳۵ واحد درسی را گذرانده که از این تعداد ۹۶ واحد تخصصی ، ۱۶ واحد پایه و ۲۳ واحد عمومی می باشد. ۲۰ واحد از دروس اختصاصی به صورت عملی ارائه می گردد که شامل دروس حفاری و بررسی های باستان شناسی است و دانشجویان با همکاری سازمان میراث فرهنگی استان جهت این امر به محوطه های باستانی استان اعزام می گردند . همچنین در مقطع کارشناسی ارشد ۳۳ واحد ارائه شده که از این تعداد ۴ واحد پایان نامه و سمینار می باشد و مابقی شامل دروس اختصاصی است. واحدهای مقطع دکتری شامل ۱۸ واحد و در سه ترم ارائه شده و دانشجو پس از گذراندن این دروس جهت انجام آزمون جامع معرفی می گردد. لازم به ذکر است دوره شبانه باستان شناسی نیز از سال ۱۳۸۴ به جمع دوره های این گروه اضافه گردید و همچنین با پردیس دانشگاه همکاری دارد. این گروه از سال ۱۳۸۱ تاکنون به بررسی و حفاری باستان شناسی در محوطه های حوزه رود خانه بمپورو حفاری در تپه صادق سیستان اشتغال داشته که نتایج بررسی ها وکاوش ها در همایش های داخلی و بین المللی ارائه ومقالات مختلف از آن در مجلات معتبر علمی به چاپ رسیده است.