معرفی

گروه روانشناسی در سال ۱۳۷۶ با گرایش روانشناسی عمومی آغاز به کار نمود. در سال ۱۳۸۲ با پذیرش دانشجو برای نوبت دوم کار خود را گسترش داد. درسال ۱۳۸۶گرايش روانشناسي عمومي در مقطع كارشناسي ارشد داير شده است. در سال ۱۳۹۰ با پذیرش دانشجو در پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان کار خود را در مقطع ارشد گسترش داد.