امکانات دانشکده

آرشیو تخصصی دانشکده نیز در حال راه اندازی می باشد.

واحد سمعی بصری

در حال حاضر دانشکده دارای یک سالن سمعی بصری و یک مرکز کامپیوتر ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی بوده و دارای چندین کلاس مجهز به سیستم Video Projection می باشد .

آرشیو تخصصی دانشکده نیز در حال راه اندازی می باشد.