پژوهش

پژوهشگران برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد در سال 95-94

1- آقای دکتر محمد نبی شهیکی تاش ، عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد

2- آقای دکتر غلامرضا زمانیان ، عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم اقتصادی

3- آقای دکتر باقر کرد ، عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر گروه مدیریت دولتی

کتابهای چاپ شده در سال 95-94

1-بیمه های گروهی و تکنیک های فروش (مترجم: مولف: دکتر نورمحمد یعقوبی)

2- مدیریت در ایران با رویکرد حکمرانی الکترونیک ( مترجم: مولف: دکتر نورمحمد یعقوبی با همکاری جمعی اساتید کشور)

3- سیستم های اطلاعات مدیریت ( مترجم: مولف: دکتر نورمحمد یعقوبی)

4- دولت سیار( مترجم: مولف: دکتر نورمحمد یعقوبی)

مجلات در حال انتشار:

1- فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش های مدیریت عمومی"

ISSN:2008-2959

مدیر مسئول: دکتر بدرالدین اورعی یزدانی

سر دبیر : دکتر عادل آذر

مدیر اجرایی: دکتر نورمحمدیعقوبی

* این نشریه در پایگاه " ایران ژورنال " نمایه سازی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به نشانی نمایه می شود.

2- فصلنامه International Journal Of Business and Development Studies

ISSN: 2008-448x

مدیران مسئول :

Charles Harvie دانشگاه ولنگوک - دکتر احمد اکبری ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیران اجرایی: Faridah Haj Hasan ، دانشگاه مالزی - مصیب پهلوانی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

رتبه نشریه : علمی پژوهشی

Indexing: ISC Master Journals list

3- فصلنامه چشم انداز حسابداری و حسابرسی

مدیر مسئول : دکتر احمد ناصری

سر دبیر : محمد عرب مازار یزدی

مدیر اجرایی: دکتر احمد پیفه

رتبه نشریه : علمی پژوهشی

کرسی های برگزار شده توسط دانشکده مدیریت و اقتصاد:

* برگزاری کرسی"رشد " با عنوان " ربا  در قرض های تولیدی و تجاری "

برگزار کننده : جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس موسویان

ناقدین:

جناب آقای دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه - دکتری اقتصاد - عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

جناب آقای دکتر امیر حمزه سالارزایی - عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

* برگزاری کرسی ترویجی با عنوان :" تعیین راهبرد ها و موانع نظری سیاستهای حاکمیتی و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی"

متقاضی برگزاری : جناب آقای دکتر غلامرضا زمانیان ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دبیر کمیته : جناب آقای دکتر نورمحمد یعقوبی ، ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد

ناقدان:

جناب آقای دکتر محمد نبی شهیکی تاش ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

جناب آقای دکتر فرشیدپور شهابی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد 

* برگزاری کرسی ترویجی با عنوان " مفهوم نیاز در تاویلی از صحیفه سجادیه"