شورای نظارت و ارزیابی

اعضای شورای ارزیابی و نظارت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 كتر عليرضا بنداني رئيس دانشگاه
2 دكتر عليرضا سبحاني مدير دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه
3 دكتر فرحناز مهنا معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
4 دكتر درمحمد كردي تمنداني معاون پژوهشي دانشگاه
5 دكتر عبدالعلي اويسي كهخا معاون پشتیبانی دانشگاه
6 دكتر علي حاتمي معاون دانشجویی دانشگاه
7 دكتر عبدالحميد بحرپيما معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه
9 دكتر قدرت الله روديني معاون طرح و توسعه دانشگاه