اداره سوابق تحصیلی و امور دانش آموختگان

اهم فعاليتهاي اداره دانش آموختگان و مشمولين:

  • بررسي كامل پرونده هاي دانشجويان جهت انجام فراغت از تحصيل مطابق سرفصل دروس هر رشته و بر اساس آئین نامه های آموزشی
  • انعكاس نقض و ايرادات پرونده به دانشكده ها جهت بررسي مجدد و رفع آن طبق آيين نامه هاي مربوطه ‌
  • صدور دانشنامه و تاييديه ريزنمرات پس از انجام تعهدات آموزش رايگان براي فارغ التحصيلان سالهاي قبل
  • انجام مكاتبات با سازمانهای بورس دهنده و ادارات كل آموزش و پرورش سراسر كشور در مورد دانشجويان فارغ التحصيل متعهد به سازمان های مذکور در صورت درخواست
  • بررسي فراغت از تحصيل و صدور تاييديه تحصيلي بنا به استعلام سازمانهاي مختلف براي فارغ التحصيلان متقاضی جذب.
  • بررسي و تائيد مدارک ترجمه شده، در صورت درخواست از دانشگاههاي خارج از کشور
  • معرفي فارغ التحصيلان مشمول به نظام وظيفه پس از تائيد فراغت از تحصيل
  • درخواست و لغو معافيت تحصيلي

قابل توجه کلیه دانشجويان

۱- با توجه به عدم پرداخت شهريه و بهره مندي از مزاياي آموزش رايگان توسط دانش آموختگان دوره های روزانه، این افراد در زمان فراغت از تحصيل (بشرط عدم منع قانونی نظام وظیفه) گواهي موقت پايان تحصيلات متضمن مدت تعهد به آموزش رايگان با توجه به سهميه قبولي در كنكور سراسري و مبلغ بدهي به صندوق رفاه دانشجويان، جهت استخدام در ايران دريافت مي دارند. تحويل اصل مدرك تحصيلي (دانشنامه) و ديگر مدارك تحصيلي منوط به انجام مدت تعهد و پرداخت بدهي هاي صندوق رفاه مي باشد.

۲- تحویل ریز نمرات رسمی و تأیید شده به دانشجو (در هر زمانی از تحصیل و یا پس از آن) فقط منوط به ارائه گواهی عدم تعهد خدمت رایگان (برای دانشجویان روزانه) و یا عدم بدهی به دانشگاه (برای دانشجویان شبانه) می باشد. برای تحویل ریزنمرات لزومی به روشن بودن وضعیت نظام وظیفه و یا میزان بدهی صندوق رفاه نمی باشد.

۳- برای اطلاع از مدارک لازم جهت صدور دانشنامه اینجا را کلیک کنید.

۴- برای اطلاع از مدارک لازم جهت صدور گواهی موقت دانش آموختگی اینجا را کلیک کنید.