# فایل تعداد دانلود
1 راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر (ویژه دانشجویان) 0
2 راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر (ویژه دانشگاهها) 0
3 دستورالعمل شناسايي و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه و نحوه تخصيص اعتبارات 0
4 آیین نامه ها و ضوابط بنیاد ملی نخبگان 0
5 جدول امتياز حاصل از فعاليت هاي نخبگاني 0
6 شیوه نامه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر 0
7 ویژگی هاي جایزه هاي تحصیلی دورة دکتري تخصصی 0
8 ویژگی هاي جایز ه هاي تحصیلی دورة کارشناسی ارشد 0
9 ویژگی هاي جایزه هاي تحصیلی دورة کارشناسی 0
10 اصلاحیه آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری 0
11 آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد 0
12 آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري 0
13 آيين نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد 0
14 آیین نامه پذیرش برگزیدگان علمی دوره کارشناسی برای ورود به دوره دکتری 0
15 برخی مقرراتی که دانشجوی استعداد درخشان باید بداند 0
16 دستورالعمل چگونگی شناسایی و معرفی نخبگان وظیفه 0
17 آیین نامه امکان گذراندن درسهای اضافی برای دانشجویان دارای استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد 0
18 آیین نامه تسهیلات پژوهشی ویژه دانشجویان ممتاز 0
19 آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز 0
20 دستورالعمل اجرایی تشخیص اعتبار جشنواره ها و مسابقه های علمی و بین المللی 0
21 آیین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره ها و مسابقات علمی در دوره های آموزش عالی 0
22 آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعدادهای درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی 0
23 حداقل شرايط فارغ‌التحصيلان رتبه اول داخل كشور 0
24 دستورالعمل ارائه تسهیلات خدمات نظام وظیفه به نخبگان و استعدادهای برتر 0
25 دستورالعمل حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر: اعطای جوایز علمی به دانشجویان مقطع کارشناسی 0