# فایل تعداد دانلود
1 دستورالعمل اعطای پایه تشویقی پژوهشی به اعضای هیات علمی دانشگاه (جدید) 2
2 آیین نامه اعتبار ویژه پژوهشی-گرانت (جدید) 4
3 آیین نامه هسته های پژوهشی(جدید) 0
4 آیین نامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک های علم و فناوری و مراکز آموزش عالی 0
5 طرح همکاریهای بین المللی برای توسعه آموزش (ایسد) 0
6 طرح همکاریهای بین المللی برای توسعه پژوهش کاربردی (ایکارد) 0
7 مصوبه هیات دولت در مورد صدور ضمانت نامه کتبی با امضاء ریاست دانشگاه 0
8 مصوبه هیات دولت در مورد ترک تشریفات مناقصه توسط دانشگاهها 0
9 مصوبه هیات دولت درمورد معافیت دانشگاهها از قانون مالیات بر ارزش افزوده 0
10 آیین نامه انتخاب پژوهشگران برتر سالیانه دانشگاه سیستان و بلوچستان 1
11 آیین نامه ارزیابی مقالات علمی خارجی اعضای هیأت علمی در دانشگاه سیستان و بلوچستان 1
12 آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتي (جدید) 4
13 آيين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي دانشگاه 1
14 برنامه زمانبندي تقاضاي فرصت مطالعاتي - اعتبار ويژه پژوهشي - پايه تشويقي پژوهشي - طرح پژوهشي 2
15 آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتي (قدیمی) 0