مدیران اسبق پژوهشی

دکتر حسین آتشی از سال 1369 لغایت 74/6/12
دکتر محمد حسین کریم از 74/6/13 لغایت 77/10/30
دکتر عبدالرسول رنجبران از 77/10/30 لغایت 80/7/1
دکتر رهبر رحیمی از 80/8/16 لغایت 84/4/8
دکتر علی اکبر میرزایی از 84/4/25 لغایت 93/6/11
دکتر فرهاد شهرکی از93/6/11 لغایت 93/12/1
دکتر درمحمد کردی تمندانی از 93/12/1 تاکنون

 

  اولويت هاي پيشنهادي طرح هاي پژوهشي كاربردي استان سيستان و بلوچستان
1 حمل و نقل ( با تاكيد بر شرايط استان )
2 سلامت ( با تاكيد بر كنترل سل و مالاريا )
3 آب ( با تاكيد بر شرايط اقليمي استان )
4 گردشگري ( با تاكيد بر شهر سوخته ، دهانه غلامان ، كوه خواجه )
5 انرژي تجديد پذير ( با تاكيد بر باد ۱۲۰ روزه دشت سيستان )
6 انرژي تجديد پذير خورشيدي در سطح استان
7 شترمرغ
8 گاو سيستاني
9 كوه تفتان
10 معادن آنتيموان ، فرو كروم و ...
11 بيو تكنولوژي گياهي ( با تاكيد بر گياهان دارويي )
12 بازرگاني ( با تاكيد بر تجارت با پاكستان و افغانستان )

 

  فعاليت هاي ويژه تحقيقاتي دانشگاه سيستان و بلوچستان در سالهاي ۸۴ - ۸۱ مصوبه وزارت علوم تحقيقات و فناوري ( مورخ ۲۰/۷/۸۱ شماره ۹۳۹۳/ و )
1 مطالعات آتشفشاني
2 مطالعات گل فشاني
3 مطالعات انرژي خورشيد و باد
4 تحقيقات و مطالعات سيستم هاي فازي
5 شيرين كردن آب