سخنرانی های انجام شده


سخنرانی های انجام شده

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران اقدام به برگزاری سخنرانی­ های مختلف در زمینه مرز با موضوعات روز از قبیل آمایش مناطق مرزی ایران، نقش اقلیم در توسعه و امنیت در جنوب شرق کشور و غیره با حضور استادان مطرح جغرافیا و علوم مرتبط نموده است.

 

- سخنرانی آقای دکتر عیسی ابراهیم زاده با عنوان (نقش امنیت و توسعه در آمایش مناطق مرزی در ایران)

 

- سخنرانی آقای دکتر محمود خسروی با عنوان (نقش اقلیم در توسعه و امنیت در جنوب شرق کشور)

 

- در همایش "توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران" که در تاریخ ۱۲ و ۱۳ آبان ماه سال جاری در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید، آقایان حضرت حجه الاسلام و المسلمین حاج آقا سلیمانی (امام جمعه محترم شهر زاهدان)، دکتر علیرضا بندانی (ریاست محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان)، دکتر سید یحیی (رحیم) صفوی، دکتر محمدرضا حافظ­ نیا، دکتر پرویز کردوانی، دکتر حسین نصیری، دکتر سید هادی زرقانی، دکتر میرنجف موسوی، دکتر هادی اعظمی، دکتر محمدحسن جعفریان و دکتر محمدرضا شعبانی (به عنوان سخنرانان ویژه همایش) در زمینه مرز و مطالعات مرزی به سخنرانی پرداختند. همچنین، آقای دکتر عیسی ابراهیم زاده دبیر همایش "توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران"  و "رئیس انجمن جغرافیا و برنامه­ ریزی مناطق مرزی ایران" نیز به ارائه توضیحاتی درباره همایش پرداخته و آماری در این زمینه ارائه دادند.