تماس با ما

زاهدان، بلوار دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، مرکز پژوهشی سیستم های فازی


اطلاعات تماس :

تلفن:  ۳۳۴۳۱۰۶۰(۰۵۴)