دانشجویان

اسامی دانشجویان رشته مهندسی نانومواد پژوهشکده فناوری نانو در مقطع کارشناسی ارشدشرح ذیل می باشد

 

دانشجویان ورودی ۱۳۹۴ دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ دانشجویان ورودی ۱۳۹۲ دانشجویان ورودی ۱۳۹۱ دانشجویان ورودی ۱۳۹۰ دانشجویان فارغ التحصیل ورودی۱۳۸۹
بهتاش اسفندیاری ساسان حسینی علی اثنی عشری اصفهانی

احسان پولادی 

مرجان محسنی امیرحسن مهدی زاده مقدم
داریوش سرابندی سهیل منصوری ایمان حکیمی راد ابراهیم یوسفی رضا مهرآبادی مرتضی ایرانی
رضا محمودی پلکی مصطفی غفاری صفا رسولی مژگان شاه میرزایی بلوچ محمد جوان الماسی نوشین حیدریان دهکردی
مهدی منزه حاجی یار حسین شیرزاده درابی مسعود مهرابی آزاد سجاد کیانی مطهره مظفری نایینی  
  هادی نبوی محمدرضا نقدی محمدحسن مدانلو شورکایی امیر راستی قهفرخی  
      میثم عراقی فرناز عبداله زاده دوانی  
      منصوره اوتادی حامد حامدی نیا  
      مصطفی حسین زاده سلجوقی محمد مرادی گل شیخ  
      محمدسعیدعرب نژاد مهدی رازی