آزمایشگاه

آزمايشگاه های همکار پژوهشکده نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان با هدف كاربرد بهينه دستگاه هاي تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف آموزشي وپژوهشي دانشگاه وخدمات رساني به دانشجویان و محققین داخل و خارج دانشگاه در حال فعالیت و آماده ارائه خدمات می باشند. از وظايف اين آزمايشگاه مي توان به روز آمد نمودن دستگاهها، همکاری با مراکز مختلف علمي وتحقيقاتي، پيش بيني نيازهاي دستگاهي و تجهيزاتي آتي دانشگاه وبکارگيري نيروي انساني علمي و فني مجرب براي انجام و تحليل آزمايش ها اشاره نمود.


عناوین تعدادی از آزمایشگاه های همکار پژوهشکده فناوری نانو بشرح ذیل می باشد:

۱-آزمایشگاه تحقیقاتی شناسایی خواص نانوذرات

۲- آزمایشگاه ساخت میکرو و نانو

۳-آزمایشگاه لایه نشانی

۴- آزمایشگاه لیتوگرافی

۵- آزمایشگاه تحقیقاتی نانو

۶- آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی

۷- آزمایشگاه تحقیقاتی زیست شناسی

۸- آزمایشگاه نانوفیزیک

۹- مجموعه آزمایشگاهی مهندسی مواد