مجلات

مجله علمی- پژوهشی در زمینه های مختلف علم نانو در پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان و به زبان انگلیسی به چاپ میرسد که خود گامی ارزشمند در بهبود و پیشرفتعلمی دانشگاه و همچنین شکوفایی و رشد استعدادهای محققان عرصه نانو می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه این نشریه می توان به وب سایت مجله مراجعه نمود.

 

Journal Names: Transport Phenomena in Nano and Micro Scales

Web Site: http://tpnms.usb.ac.ir