درباره پژوهشکده

دانشگاه سيستان و بلوچستان در راستاي تحقق سياست هاي راهبردي دولت جمهوري اسلامي ايران درفناوري نانو و جهت همسويي با فعاليت هاي علمي و توسعه صنعتي کشور با محوريت نيروهاي متخصص دانشگاهي، اقدام به تاسيس پژوهشکده فناوري نانو نمود.

 

 

اهداف اساسي این پژوهشکده بشرح زير است: پژوهش به منظور پيشرفت علمي و توسعه صنعتي در فناوري نانو - شناسایی و انجام پروژه های کاربردی ملی و منطقه­ ای و ايجاد ارتباط تنگاتنگ با مراکز صنعتي در جهت خودکفايي صنعتي کشور با اجراي این پروژه هاي تحقيقاتي کارآمد - ارائه خدمات تخصصي براي رفع نياز هاي تحقيقاتي صنايع، دانشگاه ها و ديگر مراکز پژوهشي از طریق  ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصي- رابط شبکه آزمایشگاههای راهبردی و رابط شبکه سراسری آزمایشگاههای نانو کشور - نصب و راه اندازی دستگاههای متعدد جهت انجام پژوهشهای مرتبط از جمله: دستگاه آنالیز بسیار دقیق امپدانس، دستگاه دقیق تست جریان-ولتاژ افزاره ها در ابعاد نانو و میکرو، نانو سایزر، طیف سنجی  ، ..... - پشتيباني پژوهشي و آموزشي دوره هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه ها - هدايت پروژه هاي ملي و بين المللي در زمينه علوم و فنون نانو با توجه به تفاهم نامه ها و ارتباطات علمي فرامرزي اين دانشگاه با ديگر دانشگاه هاي معتبر بين المللي خصوصاً در شبه قاره هند، شرق آسيا و اروپا. -ترویج فناوری نانو از طریق برگزاري همايش هاي ملي و بين المللي، سمينارها و کارگاه هاي آموزشي پيشرفته- بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي منطقه و حرکت در جهت تمرکززدايي مراکز پژوهشي در استان هاي توسعه يافته و در دسترس قرار گرفتن اين امکانات بعنوان يک قطب براي کليه پژوهشگران در منطقه جنوب شرق. - چاپ و نشر مجلات علمي- پژوهشي و علمي- ترويجي  در زمينه فناوري نانو