مدیریت

امين بهزادمهر

سمت:رئیس پژوهشکده نانوفناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان

گروه : مهندسی مکانیک

درجه : استاد

شماره مستقیم: ۰۵۴-۳۱۱۳۶۲۹۴

پست الکترونیک:amin.behzadmehr@eng.usb.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی شهید نیکبخت- گروه آموزشی مکانیک

 

 

قدرت الله رودینی
سمت: مدیرگروه پژوهشکده نانوفناوری دانشگاه سیستان وبلوچستان
گروه: مهندسی مواد
درجه:استادیار
شماره مستقیم: ۳۱۱۳۶۴۷۰-۰۵۴
پست الکترونیک: ghodratollah.roudini@eng.usb.ac.ir
آدرس: دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده فني و مهندسي - گروه مواد و متالوژي

 

 

طاهره فنایی شیخ الاسلامی

گروه : مهندسی برق و الکترونیک

درجه : استادیار

سمت: قائم مقام پژوهشکده نانوفناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان

شماره مستقیم: ۰۵۴-۳۱۱۳۶۵۵۶

پست الکترونیک:  tfanaei@yahoo.com; tahere.fanaei@ece.usb.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- گروه آموزشی برق و الکترونیک