دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 05 شهریور 1396

دیدار صمیمی رییس دانشگاه با کارکنان واحدهای مختلف دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این دیدار صمیمی در روز شنبه چهارم شهریور ماه بصورت حضور در محل کار و دیدار و گفتگو از برخی واحدها و دانشکده های تابعه صورت پذیرفت.

وی در این دیدار ضمن استماع نقطه نظرات همکاران و تبریک روز کارمند، برایشان موفقیت و سربلندی در مسیر اهداف متعالی دانشگاه آرزو نمود.