اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

ايجاد رشته مهندسي مكانيك-طراحي كاربردى در دانشگاه سيستان بلوچستان

ايجاد رشته مهندسي مكانيك-طراحي كاربردى در دانشگاه سيستان بلوچستان

به گزارش روابط عمومي دانشگاه، شوراى گسترش آموزش عالي در جلسه ٢٥ تيرماه ٩٦ خود با ايجاد رشته مهندسي مكانيك -طراحي كاربردى (گرايش مكاترونيك) در مقطع دكترى در دانشگاه سیستان بلوچستان موافقت قطعي نمود.

گفتني است ادامه پذيرش اين رشته به شرايط علمي، آموزشي اعتبارات مالي منوط گرديده است.

امتیاز به خبر :