اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دیدار صمیمی رییس دانشگاه با کارکنان واحدهای مختلف دانشگاه

دیدار صمیمی رییس دانشگاه با کارکنان واحدهای مختلف دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این دیدار صمیمی در روز شنبه چهارم شهریور ماه بصورت حضور در محل کار و دیدار و گفتگو از برخی واحدها و دانشکده های تابعه صورت پذیرفت.

وی در این دیدار ضمن استماع نقطه نظرات همکاران و تبریک روز کارمند، برایشان موفقیت و سربلندی در مسیر اهداف متعالی دانشگاه آرزو نمود.

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط