حسابداری


حسابداری

معرفی گروه حسابداری: این گروه در سال ۱۳۷۳ تاسیس گردید و در حال حاضر در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

تعداد دانشجویان:

مقطع کارشناسی: ۱۵۲ نفر

مقطع کارشناسی ارشد :۲۸ نفر

معرفی رشته حسابداری: حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل‌ها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش‌ها و صورت‌های مالی است که مبنای تصمیم‌گیری اشخاص ذی‌نفع (مدیران ، سرمایه‌گذاران ، دولت و ...) قرار می‌گیرد. رشته حسابداری یکی از رشته های آموزش عالی است که دانشجویان در پایان دوره کارشناسی ، چرخه دفتر داری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری و گزارشهای مالی ، بهایابی و سایر ابعاد مدیریت بهای تمام شده ، حسایرسی و سیستم کنترل داخلی ، بودجه بندی و حسابداری دولتی را فرا گرفته و با مباحث پایه و عمومی برنامه این مقطع آشنا می شوند.در دوره کارشناسی ارشد دانشجویان تئوری حسابداری و سایر سطوح پیشرفته تر دروس اختصاصی و سایر دروس را می آموزند و تحقیقی در قالب پایان نامه تحصیلی خود در زمینه رشته تحصیلی به انجام می رسانند.

مدیر گروه: دکتر احمد ناصری

کارشناس گروه: آقای محمد میرشکاری