کارآفرینی


معرفی

معرفی رشته کارآفرینی:

کارآفرینی عبارت است از مجموعه ای از نظریه ها ،فنون و روشهای هدایت اثربخش فعالیتهای کارآفرینی . هدف از اجرای دوره کارشناسی ارشد کارآفرینی ، تامین نیروهای متخصص مورد نیاز مدیریت فعالیتهای کارآفرینی در بخش خصوصی دولت و بخش عمومی ، تربیت سیاست گذاران و کارشناسان کارآفرینی و مشاورین راه اندازی و توسعه کسب و کار های کوچک و متوسط می باشد.دانش آموختگان رشته کارآفرینی به عنوان مدرس ، مدیران موسسات ، پژوهشگران و متخصصین مدیریت کارآفرینی با دانش و مهارت و نگرش کارآفرینی وارد عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور شده و به تسریع روند توسعه پایدار ملی کمک می نمایند. در حقیقت هدف اصلی از آموزش کارآفرینی همانا تربیت نمودن افرادی دارای اعتماد به نفس و آگاه به فرصتها، و بطور کلی افرادی است که انگیزه‌ای قوی برای استفاده از فرصتها و راه‌اندازی کسب وکارهای جدید را داشته باشند و بتوانند نسبت به شناسایی، خلق و استفاده از فرصتهای موجود اقدام نموده و از طریق کارآفرینی شرکتی و یا سازمانی، ایده‌های نو و جدید را به واقعیتهای سودآور و تجاری، در قالب کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه تبدیل کنند.

معرفی گروه کارآفرینی:

با توجه به اهمیت مبحث کارآفرینی و لزوم اشاعه این فرهنگ، با پیگیری مستمر مسئولان این دانشگاه ، شورای آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ ۱۴/۲/۸۷ مبنی بر پذیرش دانشجو در رشته مدیریت کارآفرینی در مقطع کارشناسی ارشد موافقت بعمل آورد. این گروه از سال ۱۳۹۵ نیز اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی نموده است ودر حال حاضر درمقطع کارشناسی ارشد در گرایشهای کسب و کار جدید ، سازمانی ، عمومی و توسعه دانشجو می پذیرد.

مدیر گروه : جناب آقای دکتر مهیم شهیکی تاش

کارشناس گروه :سرکار خانم سمیه هاشمی